Dijital Dönüşüm Sürecinde Dış Kaynak Kullanımının Rolü

Dijital Dönüşüm Sürecinde Dış Kaynak Kullanımının Rolü

Dijital dönüşüm sürecinde dış kaynak kullanımının şirketler üzerindeki etkisini ve sunduğu avantajları inceleyin.

Dijital dönüşüm sürecinde dış kaynak kullanımının şirketler üzerindeki etkisini ve sunduğu avantajları inceleyin.

Yayınlanma Tarihi:

Yayınlanma Tarihi:

22 Şub 2024

22 Şub 2024

|

Güncelleme Tarihi:

Begüm Karslıoğlu

Dijital dönüşüm çok hızlı ve sürekli şekilde gelişen teknolojik yeniliklerin sonucunda doğal olarak ortaya çıkmış bir süreçtir. Hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da merkezi bir rol oynayan dijitalleşme tüm şirketleri değişmeye ve çoğu kez de radikal değişimler yapmaya zorlar. Teknolojik yeniliklere üst düzeyde adapte olmak çağın zorlu ve hızlı rekabet koşullarında tam bir zorunluluk halini almıştır.

Dijitalleşme sürecini başarıyla tamamlamak için sektör ve firma ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri deneyimini zenginleştiren her türlü yenilikten yararlanmak büyük önem taşır. Süreçte kurumların modern teknolojik yöntemlere geçmesinin yanı sıra iş modellerinden çalışanlara, kurum kültüründen yönetim anlayışına kadar birçok alanda yeniliklere açık olması gerekir.

Dijitalleşme süreci çoğu kez karmaşık olsa da firmalar özellikle uzmanlık alanı dışında kalan konularda strateji üretmek ve hizmet almak için dış kaynaklardan profesyonel yardım alabilirler. Dijital dönüşümün etkisi ile çok sayıda firma dış kaynaklardan yararlanarak daha az masraflı, hızlı ve kaliteli işlerle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm modern teknolojik yöntemleri kullanarak iş gücünü artırmak ve yeni iş modellerine adaptasyon sağlayabilmek için yapılan yatırımları kapsayan çok yönlü bir inovasyon sürecidir. 

Dijital Dönüşüm Şirketler için Ne Anlama Gelir?

Dijital dönüşüm sürecini başarıyla yönetmek rekabetçi piyasa koşulları altında faaliyetlerini sürdüren firmalar için öne çıkma şansı sunar. Dijital dönüşüm, şirket faaliyetlerinin bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ortamlarda sürdürülebilmesini sağladığı için bu durum hız, iş gücü verimliliği, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek gibi birçok avantaj sağlar. Dolayısıyla dijitalleşme sürecinin sağlam şekilde ilerlediği firmalarda rekabet gücü önemli ölçüde artar. 

Firmalar gelecekteki varlıklarını sürdürebilmek, vizyon ve misyonlarını gerçekleştirebilmek için dijitalleşme sürecine odaklı yatırımlar yapmaktadır. Özellikle pandemi sonrası hızlı değişen müşteri beklentileri, piyasada çok sayıda rakip firma bulunması, ani oluşan tedarik sorunları ya da pazara ulaşma süresinin uzaması vb. etkenler dijital dönüşümünün önemini artırmıştır. 

Dijital Dönüşüm Nasıl Uygulanır?

Dijital dönüşüm son teknolojik yeniliklerin şirketin hemen her alanına entegre edilebilmesini ifade eder. Müşterilere sunulan hizmet ve değeri büyük ölçüde artıran dijitalleşme süreci operasyonel/kültürel değişimleri kapsar. Örneğin bir şirketin şirket içi bilgisayar kullanımından bulut sisteme geçiş yapması, mobil uygulamalar kullanmaya başlaması, e-ticaret platformu oluşturması, akıllı sensörler ile maliyetleri düşürmesi dijital dönüşüm örnekleri arasında bulunur. 

Dijital dönüşümün ilk adımı dijitalleşme yani fiziki olarak şirket faaliyetlerinin elektronik ortama aktarılması olsa da kültürel (İş modeli, yönetim anlayışı vb.) değişimler daha köklü ve sağlam sonuçlar getirir. Dijital dönüşüm sürecinin başlıca aşamaları şunlardır:

Teknoloji

Dijitalleşme sürecinin ilk adımı şirketlerin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve modern yöntemlerin bu yapıya entegre edilmesidir. Güçlü bir teknolojik alt yapıyı oluşturmak dijital dönüşüm sürecinde başarılı olmanın temelidir. 

Nitelikli İş Gücü

Dijital dönüşüm çoğu kez daha farklı beceri ve yeteneklere sahip olan kişilerle çalışmayı da gerektirir. Dijital dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliği için özellikle bilgi teknolojileri alanında deneyimli ve yeniliklere açık çalışanları istihdam etmek avantaj yaratır. 

Yönetim

Dijital dönüşüm sürecinin kontrol edilmesi, yönlendirilmesi, takip edilmesi ve performans ölçümü sağlanması için etkili bir yönetim anlayışı oluşturulmalıdır. Yeniliklere açıklık, hızlı karar alabilmek ve esneklik dinamizmi güçlendiren başlıca unsurlar arasında bulunur. 

Strateji Oluşturma

Strateji oluşturmak dijital dönüşüm amaçlayan firmalar için olmazsa olmazdır. Dijital dönüşüm düz bir yol değildir ve çok yönlü değişimleri belirli dönemlere yayarak gerçekleştirmeyi kapsar. Bu nedenle firmalar kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemeli, bu hedeflere ulaşabilmek için mutlaka etkili planlar oluşturmalıdır. Çok sayıda işletme dijital dönüşüm stratejileri oluşturmak için profesyonel dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 

Birim ve Yapılar Oluşturmak

Organizasyon çerçevesinde dijital dönüşüm sürecini gerçekleştirip sürdürecek olan birim ve yapılar oluşturulur. 

Dış Kaynak Kullanımı

Dijital dönüşüm sürecinde dış kaynak kullanımı da gittikçe yaygınlaşmaktadır. İşletmeler özellikle kendi uzmanlık alanı dışında kalan faaliyetler için dış kaynaklardan faydalanmayı tercih eder. Dijital dönüşüm danışmanlığı ile süreci profesyonelce planlayıp yürütmek çoğu işletmeyi hedeflerine ulaştırır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Hizmeti

Hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçleri bu alanda firmalara hizmet eden danışmanlık şirketlerini de ortaya çıkarmıştır. Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti alındığında süreç genel olarak şu adımları kapsar:

 • Kurumların dijital dönüşüm sürecinde hangi noktada olduklarını detaylıca ve doğru şekilde analiz etmek

 • Yeni iş ve teknoloji modellerine uyum sağlama amacıyla tüm şirkete yayılan bir kültür oluşturulmasına yardımcı olmak

 • Sürdürülebilir dönüşüm planlamaları için sağlam bir temel oluşturmak

 • Şirket geneline yayılan dijital dönüşüm anlayışını yenilikçi teknolojilerle desteklemek

Danışmanlık hizmetleri ile işletmeler birçok karmaşık unsuru içeren bu süreci profesyonel bir ekibe bırakarak kendi iş alanlarına daha çok yoğunlaşabilir, iş verimliliğini artırabilirler. Ayrıca firmalar hem kendileri hem müşterileri için dijital yenilenmenin getireceği avantajları daha net şekilde görebilirler. 

Dijital Dönüşüm Avantajları

 • Müşteri deneyimi geliştirilir. Kişiselleştirilmiş ve hataların minimum düzeye indirildiği bir deneyim sunmak mümkün hale gelir. Mobil uygulamalar, sosyal medya ve sohbet robotları kullanılan popüler araçlardır. 

 • Operasyonel verimlilik artar. Veri girişi, envanter yönetimi, fatura işleme gibi uzun ve zaman alan rutin işler otomatik hale gelir. Verimsizlikler daha kolay tespit edilip düzeltilir. Üretkenlik artar. 

 • Şirketler daha hızlı aksiyon alıp yeniliklere adapte olabilir. Rekabet koşulları altında yeniliklere açık ve çevik olunması firmalara üstünlük sağlar. 

 • Müşteri davranışlarına ilişkin öngörüler daha isabetli hale gelir. Büyüme fırsatlarını yakalamak, olası aksilikleri görüp düzeltici önlemler almak kolaylaşır. 

 • Siber tehditlere karşı güvenlik artırılır. 

 • İşletmeler dönüşüm sürecini başarılı strateji ve uygulamalar ile sürdürdüğü takdirde önemli bir rekabet avantajı kazanır. Kendini rakiplerinden farklılaştırır. 

Dijital İK Avantajları

Dijitalleşme sürecinde maksimum fayda sağlanabilecek iş gücünün tedarik edilebilmesi insan kaynaklarının görevi dahilindedir. İş tanımlarını belirlemek, açık bir pozisyona en iyi adayı seçmek, mülakat yapmak, performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve aşamaları takip etmek gibi birçok adım içeren kapsamlı bir süreç söz konusudur. Tüm bu aşamaları titizlikle tamamlamak ise insan kaynakları departmanında deneyimli ve uzman kişilerin çalışmasını gerektirir. 

İşletmelerin verimlilik optimizasyonunda büyük rol oynayan insan kaynakları birimi işlerinin bir kısmını veya tümünü dış kaynaklara devredebilmektedir. Dijital alanlarda dönüşüm süreci dış kaynak kullanımını çok büyük ölçüde artırır. İnsan kaynakları bu durumun gözlemlendiği başlıca birimler arasında yer alır. 

İK’da dijital dönüşüm; ekiplerin verimliliği, mutluluğu, şirket kültürünün gelişip sürdürülebilir hale gelmesi ve yüksek kârlılık gibi amaçlar için faydalı bir süreçtir. Yeni girişimler veya kurumsal şirketler insan kaynakları yönetiminde kısmen veya tamamen dışarıdan hizmet almayı sıklıkla tercih etmeye başlamıştır. 

İnsan kaynakları birimleri/şirketleri ise dijitalleşme süreci ile yüksek oranda uyum sağlayabilecek çalışanları çoğunlukla freelancer olarak işe almaktadır. Freelancer çalışanlar sağladıkları birçok avantaj nedeniyle özellikle kısa süreli projelerde sıklıkla tercih edilir. 

Dış kaynaklardan ve dijital yeniliklerden destek almak zaman-kaynak tasarrufu, ekip performansında artış, eğitim/profesyonel gelişim, verimlilik, esneklik gibi avantajlar getirir. İşe alım-yerleştirme, performans yönetimi, kişilik analizi ve envanterler, terfi projeleri, kariyer yönetimi gibi İK alanları da dijital dönüşüm ve dış kaynak kullanımından olumlu yönde etkilenir. Süreç elektronik ortam üzerinden minimum hata oranı ile hızlı ve kolay şekilde yönetilir. 

Dijital Dönüşüm Sürecinde Dış Kaynak Kullanımının Avantajları

Dijital yenilenme sürecinde işletmeler dış kaynak kullanımından yoğun şekilde yararlanır. Geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojiler ile değiştirilmesi dış kaynak kullanımını da en önemli aktörlerden biri haline getirmiştir. Şirketler daha hızlı, verimli ve rekabetçi olmak adına sürecin gerektirdiği birçok hizmeti dışarıdan temin eder. 

Dijital inovasyon süreci birçok farklı alanda uzmanlaşmayı; bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir. İşletmeler özellikle de kendi iş alanlarının dışında kalan faaliyetler için şirket dışı profesyonel kurum/kuruluş veya kişilerden yararlanma yoluna gider. Böylece dış kaynaklar da iş sürecine dahil edilmiş olur. 

Dış kaynaklardan yararlanmanın başlıca avantajları ise şunlardır:

 • Personel masrafları olmaksızın işler daha az maliyetli şekilde yapılır. Şirketin asıl alanı dışında uzmanlık becerileri isteyen işlerde yeni personel istihdam etmek zorunda kalınmaz. 

 • Şirket içi eğitim, oryantasyon, yeni personel alımı gibi aşamalarla süreç uzamaz. İşler ilgili alanda uzmanlaşmış dış kaynaklara daha hızlı ve profesyonel şekilde yaptırılabilir.

 • Dış kaynaklardan alınan hizmetlerle şirketin uzmanlık yelpazesi genişler. İş sürecine dahil edilen yeni uzmanlık alanları çeşitlilik yaratır. İş hacmini genişletme, daha fazla müşteriye ulaşma gibi avantajlar sağlar.

 • İşletmeler dış kaynak hizmetleri ile dijital yenilenme sürecine daha hızlı adapte olma, esnek davranabilme gibi davranış modelleri geliştirir.

 • Dış kaynak kullanımı genellikle daha düşük maliyet ve daha yüksek verimlilik gibi önemli avantajlar sunar. 

 • İşletme kendi iş alanına daha çok odaklanarak verimliliğini artırır. Alanı dışındaki işlerle vakit ve enerji kaybetmez. 

Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Freelancerlar ile Çalışmak

Dijital teknolojilerin hızla iş dünyasındaki her alana entegre olmaya başlaması ve diğer tüm kültürel/yönetimsel değişimler yeni iş modellerinin de yaygınlaşması ile sonuçlanmıştır. Freelance olarak çalışmak da büyük oranda dijital dönüşüm sürecinin bir sonucudur. Bugünün en popüler iş alanları arasında yer alan freelance çalışma işverenlere de oldukça cazip gelmektedir. 

Dijitalleşme ve yeniliklere adapte olma projelerine yatırım yapan işverenler bazı görevleri yerine getirebilmeleri için freelance çalışanları işe alır. Yenilikçi ve esnek seçeneklerle kendi programlarına göre çalışabilen freelancerlar, işverenler için daha az maliyetli olma gibi önemli avantajlar sağlar. 

Freelance iş imkanlarının patlaması ile birlikte farklı alanlarda bilgi ve becerilerini kullanma şansı bulan freelancer çalışanlar bazen bir projenin bir kısmı ya da tamamı için işe alınabilir. Bazı durumlarda ise şirket kendi uzmanlık alanı dışında kalan işler için dışarıdan serbest çalışanları sürece dahil eder. 

İnternet üzerinden tüm dünyadaki serbest çalışanlara ulaşma imkanı bulan işletmeler ofis kiralama ve personel masraflarından da kurtulmuş olur. Freelance iş yelpazesi gittikçe genişlediği için istenilen becerilere sahip serbest çalışan bulmak da kolaylaşmıştır. 

İşletmeler en çok yazılım geliştirme, grafik tasarım, içerik üretimi, müşteri hizmetleri, dijital pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda freelancerlar ile çalışır. Bulut bilişim teknolojileri ve dijital iş akışı araçları ise freelance olarak yüksek verimlilikte iş yürütebilmeyi daha kolay hale gelir. 

Dijital dönüşüm projelerinde freelancer ile çalışmanın başlıca avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • İhtiyaç duyulan alanda yeni personel istihdam etmek yerine freelancer ile çalışmak şirketin ekstra personel masrafları ödemesini önler.

 • İnternet aracılığıyla dünyanın her yerindeki freelancerlara kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Yelpaze çok geniştir. 

 • Şirketler kendi alanı dışında bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren işleri freelancer çalışana devrederek zaman kazanır. İş gücünden tasarruf edilirken proje ve görevlerin verimli şekilde sürdürülmesi sağlanır. 

 • İhtiyaç duyulduğu anda hızlı şekilde freelancer çalışan ile anlaşma sağlanabilir. 

 • Bazı şirketler ofis kiralayarak maliyetlerini artırmak yerine freelancerlar ile çalışarak ekonomik yönden avantaj sağlar. 

Jobtogo yüzlerce freelancer ile işvereni aynı platformda bir araya getirir. İşveren iseniz ihtiyacınız olan alanda bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip çok sayıda freelancera sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Freelancer olarak çalışanlar ise müşteri bulmak, iş hacimlerini büyütmek, bilgi ve becerilerini yetkin şekilde pazarlamak için Jobtogo hizmetlerinden faydalanabilir! 

Jobtogo aynı zamanda freelancer çalışanların rutin olarak uğraşması gereken evrak ve sözleşme işlerini de üstlenir. Evrak/sözleşme işlemleri sizin adınıza otomatik hale getirilir ve profesyonel şekilde yürütülür.

Diğer Blog Yazıları

İşverenler için İpuçları

Mar 1, 2024

İşverenler için İpuçları

Mar 1, 2024

İşverenler için İpuçları

Mar 1, 2024

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma