Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları Politikası

JOBTOGO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) www. jobtogo.co adresinde bulunan Jobtogo Web Sitesi (“Site”)’nde sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları ve sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları içermektedir. Site’nin kullanılması bu hükümlerin peşinen kabul, beyan ve taahhüt edildiği ve Sözleşme’ye uymayı taahhüt edildiği anlamına gelir. Site üzerinde, Site içeriğinde ve Sözleşme’de her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Jobtogo’ya aittir. Jobtogo Site’de, Site üzerinde, içeriğinde, Site’de bulunan metinlerde değişikliği, ayarlamayı ve güncellemeyi istediği zaman gerçekleştirebilir. Bu değişiklikler, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

Sözleşme, ister kayıtlı (“Üye") isterse kayıtsız ("Kullanıcı") olsun, Site kullanıcılarının (topluca ve bireysel olarak "Siz") Site’ye erişmesine veya Site’yi kullanmasına izin verilen koşulları açıklamaktadır. Lütfen Sitemizi ziyaret etmeden önce bu Sözleşme’yi dikkatlice okuyunuz. Sözleşme hüküm ve koşullarının sizin için uygun olmaması halinde lütfen Site’yi ve sunulan hizmetleri kullanmayınız. Site’yi ve sunulan hizmetleri kullanmanız halinde işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme hükümleri ile bağlı olacaksınız.


MADDE 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca Aracı Yer Sağlayıcı sıfatını haiz SİZLİK İŞ PROJE GELİŞTİRME VE ENTEGRE HİZMET ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Jobtogo”)’ne ait Site’ye işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, freelance hizmet sağlayan ya da hizmet sağlama faaliyetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt olan kişiler ile Jobtogo arasında elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın tamamını okuduğunu ve anladığını beyan eder.


MADDE 2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme tahtında anılacak olan terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

Hizmet: Site’de detayları belirtilen kategoriler kapsamında (Kullanım Öncesi Testleri, Kreatif & Tasarım, Çeviri, Potansiyel Müşteri Edinme, Web Hizmetleri, Çizim & Modelleme, Veri Hizmetleri) ve/veya işbu kategoriler dışında kalmasına rağmen Hizmet Alan tarafından özel olarak talep edilen tüm freelance işlerdir.

Hizmet Alan: Site üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir Hizmet’i satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar.

Hizmet Bedeli: Hizmet Veren’in Hizmet Alan’dan alacağı Hizmet karşılığında ödemekle yükümlü olduğu bedeldir.

Hizmet Sözleşmesi: Hizmet Alan ile Hizmet Veren freelancer arasında imzalanacak, söz konusu Hizmet’in detaylarının yer aldığı sözleşme olup, Taraflarca bir sözleşme düzenlenmemesi halinde Tip Sözleşme’yi ifade eder.

Hizmet Talebi: Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Site üzerinde oluşturulan taleplerdir.

Hizmet Veren / Freelancer: Hizmet sağlamak üzere Site üzerinden Freelancer Profili oluşturan ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek veya tüzel kişiler (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar).

Kullanıcı Profili: Üye’nin kendini tanıtmak, kişisel ve mesleki bilgileri deneyimleri, bilgileri hakkında bilgilendirme yapmak, Hizmet vermek/almak amacıyla Site üzerinde oluşturduğu profildir.

Komisyon Ücreti: Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında anlaşma sağlanan Hizmet Bedeli üzerinden, Jobtogo tarafından belirlenen ve dönemsel olarak yenilenen ve ilan edilen oranda, Jobtogo’nun hak etmiş olduğu bedeldir.

Kullanıcı: Herhangi bir sebeple Site’yi kullanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Online Ödeme Sistemi: Hizmet Alan’ın Site üzerinden alacağı Hizmet’e ilişkin ödeyecek olduğu Hizmet Bedeli’nin Jobtogo’nun iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemdir.

Site: Jobtogo’nun hizmet sunduğu web sitesi (www. jobtogo.co) üzerinden Kullanıcı’ya sağlamış olduğu Hizmet satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal platformu ifade eder.

Teklif: Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifidir.

Tip Sözleşme: Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında yazılı bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmaması halinde geçerli olan ve Hizmet Alan ve Hizmet Veren için bağlayıcı olan sözleşmeyi ifade eder.

Üye: E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak Sözleşme’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıları tanımlar.


MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Site’de sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Jobtogo’nun karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, Site’de yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Jobtogo tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. Jobtogo, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Jobtogo tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Jobtogo tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'ya duyurulacak ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.

3.3. Jobtogo, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak elektronik ticaret ortamını sağlamaktadır. Jobtogo Site’de yer alan herhangi bir Hizmet’in sağlayıcısı, sahibi ya da satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda Jobtogo, Site’de sunulan Hizmet’i ve/veya Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu Hizmetler ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Jobtogo, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan Hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcılar ve Üyeler, bu konuda Jobtogo’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

3.4. Jobtogo Hizmet Veren’e içeriklerini kendilerinin veya Hizmet Alan’ın oluşturacağı freelance hizmetlerini satışa sunabilecekleri, Hizmet Alan’a ise farklı kategorilerdeki çok sayıda farklı Hizmet’i görüntüleyebilecekleri ve Hizmet Talebi oluşturabilecekleri bir platform sağlamaktadır. Bu kapsamda işbu Sözleşme, yalnızca Jobtogo ve Kullanıcı arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Jobtogo, Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


MADDE 4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Site’de yer alan ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Site’de Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, Üye Profili oluşturulması ve Jobtogo tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Jobtogo, gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

4.2. Site’de Üye olabilmek için, 18 (on sekiz) yaşını doldurmak ve Jobtogo tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (On sekiz) yaşını doldurmayan ve/veya Jobtogo tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin üyelik başvuruları Üye olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun Jobtogo tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri Jobtogo tarafından iptal edilecektir.

4.3. Site’ye üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Jobtogo, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.4.   Kullanıcı tarafından Üye hesabı oluşturulurken Site’de beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, mesleki ve ticari bilgiler gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.5. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Üyelikten doğacak tüm haklar ve sorumluluklar ilgili Üye’ye aittir.

4.6.  Eğer Hizmet Veren’in veya Hizmet Alan’ın Jobtogo’ya ödemesi gereken Komisyon Bedeli borcu mevcut ise bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.

4.7. Üye, Site’yi hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanım olarak kabul edilmektedir:

4.7.1. Site’nin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.7.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

4.7.3. Site’de yapılan yorumların ve puanlamaların işbu Site dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması,

4.7.4. Site’de virüs veya Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji kullanılması, yayılması,

4.7.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması,

4.7.6. Jobtogo tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Jobtogo’nun önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.8. Jobtogo, Üyelerin işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ilgili Üye’yi Site’yi kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden menedebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


MADDE 5. JOBTOGO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Jobtogo, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca Aracı Yer Sağlayıcı sıfatına haiz olan taraf konumundadır. Jobtogo’ya ait Site, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in birbirlerini tanımlayabilecekleri ve Freelancer Hizmetlerinin çevrimiçi reklamını yapabilecekleri, satın alabilecekleri ve satabilecekleri online bir platform konumundadır. Bu kapsamda Jobtogo, Sözleşme koşullarına tabi olarak, Site’nin devamlılığının sağlanmasını, gerekli teknik altyapı hizmetlerinin sağlanmasını, Hizmet Veren ile Hizmet Alan’ın Site üzerinde bir araya getirilmesini ve Site kullanıma ilişkin gerekli destekleri sağlar.

5.2. Jobtogo, Site ve Hizmet’i yalnızca Hizmet Alan ile Hizmet Veren’in doğrudan birbirlerini bulmalarını ve iş yapmalarını sağlamak için kullanılabilir hale getirir. Jobtogo, Hizmet Alan müşterilere Hizmet Veren freelancerları tanıtmaz, freelancerlar için projeler seçmez veya Hizmet Alan için Hizmet Veren seçmez. Site ve Site Hizmetleri aracılığıyla, Freelancerlara sundukları Hizmetleri arayan Hizmet Alanlar hakkında bilgi verilebilir ve Hizmet Alanlar aradıkları hizmetleri sunabilecek Freelancerlar hakkında bilgilendirilebilir; ancak Kullanıcılar, herhangi bir Proje, Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in uygunluğunu değerlendirmek ve belirlemekten kendileri sorumludur.

5.3. Hizmet Veren tarafından talep edilen Hizmet’e ilişkin Hizmet Alan’a verilecek Teklif’in Hizmet Veren tarafından kabul edilmesi ve Hizmet Alan ile freelancer arasında ticari bir iş ilişkisi kurulması halinde Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında bir Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Jobtogo, hiçbir hal ve koşulda Hizmet Sözleşmesi’nin bir tarafı değildir.  Jobtogo, Hizmet Veren ile Hizmet Alan’ın Hizmet Sözleşmesi kapsamında doğabilecek yükümlülüklerden, ayıplardan ve uyuşmazlıklardan sorumlu değildir. Taraflar aralarında herhangi bir Hizmet Sözleşmesi imzalanmaması halinde, Tip Sözleşme’nin taraflar açısından bağlayıcı olacağını kabul ve beyan ederler.

5.4. Jobtogo, Site’deki hiçbir koşulda Hizmet Alan’ın, Hizmet Veren’in veya diğer Kullanıcı’nın sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Hizmet Veren tarafından sağlanacak Hizmet’in kapsamına, içeriğine, kalitesine müdahale etmez, denetimini yapmaz, kefil, garantör olmaz ve sorumlu tutulamaz. Jobtogo sadece bir platform olup, Hizmet Veren ile arasında işçi ve işveren ilişkisi de yoktur.

5.5. Jobtogo, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Hizmet Alan ve Hizmen Veren arasında uzlaşmayı sağlamak için girişimlerde bulunabilir ancak arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Kullanıcılar arasında taraf olamaz, Kullanıcılar’ın birbirlerine karşı vermiş olduğu taahhütlerden; Kullanıcılar arasında doğabilecek anlaşmazlık, dava veya taleplerden sorumlu tutulamaz.

5.6. Jobtogo tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt anlamına gelmemekle birlikte, Hizmet Alan almış olduğu Hizmet’e ilişkin varsa şikayetlerini aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Jobtogo’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu Hizmet’e ilişkin Jobtogo’nun herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul eden Hizmet Alan, info@jobtogo.co adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Jobtogo satılan Hizmet bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Hizmet Alan’a durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir. Ancak bu hususta, Jobtogo hiçbir koşulda Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlığı gidereceğini ve uyuşmazlık konusundan sorumlu olduğunu taahhüt etmez.

5.7. Jobtogo, Site’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site’ye Kullanıclar tarafından yüklenen herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Site’den indirilecek herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

5.8. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Jobtogo, Site ya da Site’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Kullanıcıların, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından, işbu sebeple Site’de meydana gelebilecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Jobotogo, Site’de sağlamış olduğu aracılık hizmetinin sekteye uğramaması için gerekli teknik tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.9. Jobtogo, Site’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar’ın, Site'nin kullanımına ilişkin olarak Jobtogo’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememesi nedeniyle Kullanıcılar, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle Jobtogo’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Site’nin bütünlüğünü ve devamlılığını korumak amacıyla Jobtogo, dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Site’ye erişmelerini engelleyebilir.

5.10. Jobtogo, Hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı Hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

5.11. Jobtogo yer sağlayıcı olarak, Site üzerinde Kullanıcılar tarafından paylaşılan hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir Jobtogo’nun sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

5.12. Üyeler, Site üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/Hizmetlerine ilişkin olarak Jobtogo’nun belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde diğer Üyeler ve Site’ye giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir. Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile Jobtogo’nun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, hukuka ve ahlaka aykırı yorumlar hariç Jobtogo söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Üyeler tarafından hukuka, ahlaka ve topluluk kurallarına aykırı yorumlar yapılması, söylemlerde bulunulması halinde Jobtogo’nun bu tür yorumları ve değerlendirmeleri Site’de yayımlamama, müdahale etme ve gerekirse ilgili Üye’yi üyelikten çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan Jobtogo’nun bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Jobtogo, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.


MADDE 6. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.  Kullanıcılar birbiriyle ya da Jobtogo çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal ve terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

6.2. Kullanıcı/Üye, Site’de oluşturmuş olduğu profilinde yer alan bilgilerin ve belirtmiş olduğu yeteneklerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın profilinde vermiş olduğu bilgiler nedeniyle Jobtogo’nun ya da diğer Kullanıcıların herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Kullanıcı işbu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Hizmet Alan veya Hizmet Veren konumunda olup olmamasına bakılmaksızın Kullanıcı, almış/vermiş olduğu Hizmet nedeniyle doğan Komisyon Ücreti’ni Jobtogo’ya tam ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı‘nın Site’de gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri nedeniyle herhangi bir vergiye tabi olması halinde bu vergilerden Kullanıcı sorumludur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 82.maddesinde; arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat, “arızi kazanç” olarak ifade edilmiştir. Bir defaya mahsus bir hizmet sunulması durumunda bu hizmetten elde edilen kazanç arızi kazanç olarak nitelendirilecek olup bu şekilde elde edilen gelirlerin ilgili yıl için belirlenen limite kadar olan kısmı vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak hizmet verilmesinde süreklilik varsa serbest meslek kazancı söz konusudur ve Hizmet Veren fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu limitin aşılması halinde Jobtogo tarafından Hizmet Bedeli için fatura düzenlenmeyecek olup, Hizmet Alan ve Hizmet Veren, bu durumda Jobtogo tarafından fatura kesilmeyeceğini bildiğini, bu konudaki tüm sorumluluğun Hizmet Veren’e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Hizmet ilişkisinin tarafı olan Kullanıcılar, Site aracılığıyla oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Jobtogo’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, Jobtogo’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir. Hizmet ilişkisi kapsamında Kullanıcılar’ın görüşmelerini Site aracılıyla gerçekleştirmesi zorunludur.

6.6. Kullanıcı, Site’yi yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı'nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Jobtogo ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Jobtogo ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Jobtogo, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Jobtogo uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

6.7. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere Jobtogo ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Jobtogo ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve Jobtogo /Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Site haricindeki başka internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Site üzerindeki ticari faaliyetleri Site haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Jobtogo anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir. Bu durumda Jobtogo’nun Sözleşme’nin Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

6.9. Üye’nin Hizmet Veren sıfatına haiz olması halinde Üye, Site üzerinde yayınlayacağı bütün Hizmetleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, Hizmetlerin tüm mevzuata uygun olarak gerçekleştiğini, tüm Hizmetlerin veya Hizmetleri oluşturan içeriklerin telif hakkının kendisine ait olduğunu, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Jobtogo’yu haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini Jobtogo’ya geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Jobtogo’ya herhangi bir talep yöneltmesi halinde Jobtogo’nun bütün zararlarını kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


MADDE 7. KOMİSYON BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

7.1. Hizmet Alan, Site’de Hizmet Verenler tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanmak istediği takdirde Site üzerinde ilgili Hizmet Veren adına bir Hizmet Talebi oluşturacaktır. Freelancer işbu talebe istinaden Hizmet Alan’a Hizmet Teklifi iletecek ve söz konusu Hizmet’e ilişkin talep etmiş olduğu Hizmet Bedeli’ni bildirecektir. Hizmet Teklifi’nin Hizmet Veren tarafından onaylanması halinde Kullanıcılar arasında anlaşma sağlanmış kabul edilecek ve Jobtogo ilgili Hizmet karşılığı Komisyon Bedeli’ne hak kazanacaktır.

7.2. Jobtogo tarafından Site kullanımına ilişkin sağlanan aracılık hizmetleri karşılığı hak kazanılan Komisyon Bedeli Kullanıcılar’ın anlaşma sağlamış olduğu Hizmet Bedeli’nin belli bir yüzdesini ifade eder. Komisyon Bedeli yüzdesi, Hizmet Bedeli’ne göre değişkenlik göstermekte olup, Site’de ilan edilir. Komisyon Bedeli oranları Jobtogo’nun inisiyatifinde olup, Jobtogo Site’de ilan etmek koşuluyla dönem dönem Komisyon Bedeli oranlarını revize edebilir.

7.3. Site üzerinden gerçekleştirilecek olan Hizmet Bedeli ödemeleri havale/EFT ve İş Bankası Sanal Pos aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Jobtogo tarafından hak kazanılan Komisyon Bedeli’nin Hizmet Alan tarafından ödenecek kısmı,Hizmet Alan’ın Hizmet Bedeli’ni ödeme işlemleri sırasında Site tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve işbu tutar Hizmet Bedeli üzerine eklenerek Hizmet Alan’dan tahsil edilecektir.

7.4. Jobtogo, Hizmet Alan’dan tahsil edilen Hizmet Bedeli’ni havele veya EFT aracılıyla tahsil edecektir. Hizmet Veren tarafından Komisyon Bedeli olarak Jobtogo’ya ödenmesi gereken tutar, Jobtogo tarafından Hizmet Veren’e ödenecek Hizmet Bedeli’nden mahsup edilerek Hizmet Veren’in hesabına aktarılacaktır.

7.5. Hizmet Veren’e yapılacak ödemeler, Jobtogo tarafından Hizmet Veren’in Kullanıcı Profili’nde kaydetmiş olduğu hesap bilgilerinde belirtilen hesaba iletilecektir.

7.6. Hizmet Bedeli’nin Hizmet Alan’dan tahsil edilmesinin ardından Jobtogo tarafından Hizmet Bedeli için fatura düzenlenecek ve Hizmet Alan’ın e-posta adresine iletilecektir. Ancak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 6.4 maddesinde belirtilen şekilde o yıl için belirlenen limitin aşılması halinde Hizmet Bedeline ilişkin fatura Jobtogo tarafından düzenlenmez, Jobtogo yalnızca Komisyon Ücreti için fatura düzenler. Söz konusu Hizmet Bedeli’ne ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzu kesilmemesi ya da o yıl için belirlenen limiti aşar şekilde gelir elde edilmesi durumunda sorumluluk tamamen Hizmet Veren’e ait olup, bu nedenle Jobtogo’nun, Üyelerin veya 3.kişilerin uğrayacağı zararları ve yaptırımları tazmin yükümlülüğü ilgili Hizmet Veren’e aittir.


MADDE 8. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Jobtogo markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Jobtogo tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran Jobtogo’nun mülkiyetinde bulunmaktadır.

Kullanıcı, Jobtogo veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Kullanıcı, Site’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Jobtogo’nun izni olmadan kullanamayacaktır. Jobtogo ise Kullanıcı’nın ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve Jobtogo’nun tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Kullaıcı, bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Jobtogo tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Jobtogo’ya izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin veya Jobtogo’nun mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Jobtogo’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Jobtogo üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Kullanıcı’nın eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Jobtogo işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Kullanıcı’nın zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Kullanıcı’nın gelecekteki Hizmetleri sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

8.2. Jobtogo, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruları teknik imkânın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Kullanıcılar, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Jobtogo yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Jobtogo’ya info@jobtogo.co e-posta adresinden ulaşabilecektir.

8.3. Kullanıcı, Site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Jobtogo üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Jobtogo’nun Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Jobtogo, Site’deki Hizmetler’den Kullanıcı’nın yararlanabilmesi için bizzat Kullanıcının kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

Jobtogo, sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak işlenmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, üyelik işlemini tamamlayarak Site’ye üye olduğunda Sözleşme’nin ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduğunu ve anladığını beyan etmiş sayılmakta, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası doğrultusunda açık rıza hukuki sebebine dayalı kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin ayrıca açık rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyiniz. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Jobtogo’ya info@jobtogo.co e-posta adresinden ulaşılabilecektir.


MADDE 10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Jobtogo, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


MADDE 11. MÜCBİR SEBEP’

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Jobtogo’nun kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Jobtogo’nun Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Jobtogo’nun işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Jobtogo ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

 

MADDE 12. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Jobtogo’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Jobtogo’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.3. Bildirim; Jobtogo, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, Jobtogo’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12 (on iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!