Sosyal Medya İçerik Üretimi: B2B ve B2C Firmalar için Taktikler

Sosyal Medya İçerik Üretimi: B2B ve B2C Firmalar için Taktikler

B2B ve B2C firmalar için dijital görünürlüğü artırmaya yönelik sosyal medya içerik üretimi taktiklerini detaylıca inceleyin.

B2B ve B2C firmalar için dijital görünürlüğü artırmaya yönelik sosyal medya içerik üretimi taktiklerini detaylıca inceleyin.

Yayınlanma Tarihi:

Yayınlanma Tarihi:

21 Şub 2024

21 Şub 2024

|

Güncelleme Tarihi:

Güneş Günay

Sosyal medya son yılların en etkili pazarlama araçlarından bir tanesi. Günlük yaşamın olmazsa olmazı haline gelen sosyal medya, şirketlerin de tüm operasyonları arasından geniş bir yere sahip. Sosyal medyanın şirketler için bu kadar önemli olması; müşterilerinin ya da hedef kitlelerinin sosyal medyayla yakından ilgisi olmasından ileri gelir. Dolayısıyla pratikliği, hızı, ölçülebilirliği ve etkililiğiyle sosyal medya; hedef kitlesine seslenmek isteyen şirketlerin üzerine ilk kafa yorduğu konular arasında yer alır. 

Sosyal Medya İçerik Üretimi Nedir ve Şirketler için Neden Önemlidir?

Sosyal medyada varlık gösteremeyen şirketler, müşterilerinin gözünde bir adım geride kalabilir. Bu nedenle şirketlerin sosyal medyada aktif olması önemlidir ve pek çok avantajı beraberinde getirir. Bu şirketler, çok daha kurumsal ve profesyonel bir imaj çizerler. Bu da hedef kitle tarafından artı puan demektir. Sosyal medya görünürlüğü şirketlerin güvenilirliğini artırır, satışlara direkt olarak etki eder. Ancak sosyal medyada nasıl bir strateji izleneceğine karar vermek gerekir. Doğru kurgulanmış bir sosyal medya stratejisiyle şirketlerin pazarlama hedeflerine ulaşması kolaylaşır. Geleneksel reklamcılık yöntemlerinde hedef kitlenin büyük bir çoğunluğuna ulaşmak hem zor hem de çok maliyetli olurken dijital reklam araçlarından olan sosyal medyada bunu çok daha düşük maliyetlerle ve çok daha az emek harcayarak gerçekleştirmek mümkündür. 

B2B Nedir?

Sıklıkla karşılaşılan bir iş modeli olan B2B, “business to business” anlamına gelir. Bu iş modelinde şirketler birbirlerine hizmet verir ve satış yaparlar. B2B iş modelinde şirketler arasında üretici – tedarikçi, toptancı – perakendeci ve üretici – toptancı gibi ilişkiler yer alır. Model çerçevesinde operasyonel iş birlikleri, hammadde ticareti ve toptancı ya da perakendeci gibi satışlar yapılır. B2B iş modelinde bir şirket, başka bir şirkete yönelik çalıştığı için pazarlama stratejisi ve sosyal medyada kullanacağı içerik türleri de buna uygun olmalıdır. 

B2B Firmalar için Sosyal Medya İçerik Üretimi Taktikleri

Her firmanın sosyal medyada etkili bir iletişim kurabilmek için uygulayacağı taktikler farklı olur. Özellikle B2C firmalar ile B2B firmaların izleyeceği yöntemler ayırıcı şekilde farklılık gösterir. B2B firmaların sosyal medyada içerik üretimi sürecinde uygulayabileceği taktikler şöyle sıralanabilir:

Etkili LinkedIn Kullanımı

B2B firmalar için sosyal medyada ilk akla gelen mecra LinkedIn olacaktır. Çünkü LinkedIn sektör profesyonellerinin aktif olarak kullandığı bir mecradır. Günlük hayatın doğal telaşlarının dışında LinkedIn’de genellikle iş konuşulur, iş bağlantıları kurulur ve yeni fırsatlar takip edilir. Bu nedenle B2B şirketler, LinkedIn paylaşımlarını bu yönde artırmalıdır. Aynı zamanda LinkedIn’de yer alan reklam araçları da yeni müşterilere ulaşma konusunda çok önemlidir. Ancak şirketlerin içeriklerini daima profesyonel tonda sunması ve kendini yetkin bir dille anlattıkları içerik türlerini hazırlaması oldukça önemlidir.

YouTube’un Bilgilendirici Gücünden Yararlanma

B2B firmaların hedef kitlesi her ne kadar profesyoneller olsa da gerçek kişilerden oluşurlar ve bu gerçek kişiler de günlük hayatta sosyal medyadaki diğer mecraları kullanırlar. Bu nedenle YouTube bilgilendirici ve detaylı anlatım içeren video içerikleriyle B2B firmalar için etkili bir mecra olur. Firmalar ürünlerini ya da hizmetlerini, en farklılaştıran ayrıntılarıyla hedef kitlelerine aktarabilirler.

Instagram’ın Etkileyici Görselliğini Kullanma

Instagram görselliğin gücüyle öne çıkan bir platform olarak B2B firmalar için de doğru tercihlerden olur. Böylece ürün ya da hizmetler en ince ayrıntısına kadar hedef kitleye sunulabilir, şık görsellerle karşı tarafta olumlu ve profesyonel bir etki bırakılabilir. 

Güçlü İletişim için Twitter

Twitter çok yönlü iletişimin cazibesiyle B2B firmalar için bir fırsat. Firmalar bu mecrada şirketlerindeki yeni gelişmeleri, katıldıkları etkinlikleri duyurabilir, kullanıcılarla güçlü bir iletişim alanı yaratabilir. Aynı zamanda kendilerine yöneltilen sorulara hızlı yanıt vermeleri firmanın profesyonel ve kurumsal yapısını ortaya koyarak güçlü bir imaj oluşturmasına yardımcı olur.

Geniş Kitle İçinde Doğru Hedefleme

Facebook hemen hemen her firmanın kullandığı bir platform olsa da B2B firmalar da bu mecrada kendilerine kullanışlı bir alan bulabilirler. Facebook geniş kitlelere ulaşma kapasitesiyle B2B şirketler için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Oldukça geniş kitle içerisinde, her yaş grubu, eğitim durumu ve ilgi alanından kullanıcının yer aldığı bu platformda markalar, kendi hedef kitlelerinden kullanıcıları, doğru hedeflemelerle bulabilir ve etkili iletişim yürütebilirler.

Profesyonel İletişim Dili

B2B firmaların B2C firmalardan sosyal medyadaki en önemli farkı ise kullandığı dil olmalıdır. Şirketlerin daima profesyonelliği ön planda tutup çarpıcı şekilde sergilemesi gerektiği için samimi ve doğal dilden uzaklaşıp daha yetkin ve güvenilir bir dil ile hedef kitlesine seslenmesi büyük önem taşır. Bu durum; potansiyel müşterilerin yani şirketlerin karar alıcı yöneticilerinin markaya güvenip iş birliği için karar alma hızına direkt olarak etki eder. 

B2C Nedir?

B2C iş modeli; direkt olarak işletmeden tüketiciye yönelik çalışma disiplinine karşılık gelir. Yani şirketler B2B’den farklı olarak ürünlerini ya da hizmetlerini doğrudan tüketicilere sunarlar. Bu nedenle B2C’de şirketlerin müşteri kitlelerini genişletmek için sürekli olarak hedef kitlelerine uygun pazarlama faaliyetleri yürütmesi gerekir. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu sosyal medyada yer aldığı için B2C şirketler için sosyal medya da olmazsa olmaz olarak kabul edilir. Ancak B2C şirketlerin sosyal medyada üretmesi gereken içerik türleri ve kitlelerine seslenme yöntemleri de değişkenlik gösterebilir. 

B2C Firmalar için Sosyal Medya İçerik Üretimi Taktikleri

B2C firmalar sosyal medyada içerik üretimine başlamadan önce hedef kitleleri net bir şekilde belirlemeli ve bu kitlenin hangi mecralarda daha aktif olduğunu tespit etmelidir. Buna göre ağırlık verilmesi gereken platformlar ortaya konabilir. Sonrasında bazı önemli taktikler hayata geçirilerek etkili iletişim için içerik üretimi yapılabilir.

Samimi Bir Dil Kullanma

B2C şirketlerin sosyal medyada tüketiciye seslenirken daha samimi bir dil kullanması, tüketicinin markayla bağ kurması açısından büyük önem taşır. Çünkü sosyal medya doğal bir mecradır ve günlük yaşamlarının içinde sosyal medya kullanan tüketiciler, markanın da samimi halini gördüklerinde ona karşı sadakat duygusu geliştirme konusunda daha istekli olurlar. 

Genç Kitle için Doğru Mecra Seçimi

B2C şirketler eğer genç bir kitleyi hedefliyorlarsa özellikle Instagram, TikTok ve YouTube gibi mecraları tercih edebilirler. Instagram için görselliği yüksek fotoğraflar, TikTok ve YouTube için ise yaratıcılığı yüksek videolar gerekir. Tüm bu mecralarda sponsorlu gönderileri kullanmak da B2C şirketlerin satışlarını artırıp yeni müşteriler kazanmaları için oldukça önemlidir.

Popüler İçeriklerin Takibi

Özellikle genç bir hedef kitleye sahip olan B2C şirketler, güncel trendleri sürekli takip ederek içerik üretmeye özen göstermelidir. Gençlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği içerik tarzlarına yönelen markalar, pazarlama hedeflerine daha kolay ulaşır. Ancak üretilecek her içerikte markayla bağ kurtarmaya özen göstermek gerekir.

Facebook’tan Yeni Müşteriler Kazanma

B2C şirketlerin hedef kitlesi belirli bir yaşın da üstündeyse Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralar da ideal tercihler arasında olur. Özellikle Facebook her tarz içerik türünü kaldırabilen bir mecra olduğu için fotoğraf, video ve blog yazısı gibi çok sayıda içerik şirketin yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olabilir. 

Sorun Çözebilen Marka İmajı

Twitter ise müşterilerle iletişim kurmak ve onların sorunlarına çözüm üreterek güvenlerini kazanmak açısından idealdir. Herhangi bir konuda ürünle ya da hizmetle ilgili sorun yaşayan kişiler genellikle bunu Twitter’da paylaşırlar. Markaların bu noktada iletişime dahil olması avantaj sağlar. Ayrıca markaya dair her yeni gelişme doğru içeriklerle hızlı bir şekilde hedef kitleye ulaştırılabilir.

Instagram’ın Çok Yönlü Avantajlarını Kullanma

Instagram da son yıllarda yalnızca gençlerin değil belirli bir yaşın üzerindeki kullanıcıları da yöneldiği bir platform olduğu için doğru hedeflemeyle hedef kitlesi belirli bir yaşın üzerinde olan B2C şirketler de aradıkları müşteriyi kolayca bulabilirler. Ürün ya da hizmetler üzerinde ilgi yaratmak için görsel yanı güçlü olan bu mecra oldukça kullanışlıdır. Ancak Instagram’da farklı kanalların her birini ona uygun video veya görsellerle kullanmak önemlidir. Böylece her bir kanaldan farklı bir müşteri yakalamak mümkün olur.

Dinamik ve Bilgilendirici Videolar

Bunların yanı sıra YouTube da her yaş kitlesine hitap eder ancak genç kitle için daha dinamik içerik türleri, daha ileri yaşlardaki kişiler için ise görselliği daha yüksek ve daha bilgilendirici içerik türleri tercih edilmelidir.  

Şirketler için Sosyal Medya İçerik Üretimi Türleri

Şirketlerin sosyal medyada etkili bir iletişim yürütebilmesi için tüm içerik türlerine hakim olması ve bu sosyal medya içerik türlerinin kendi markalarına ne şekilde fayda sağlayabileceğini bilmesi gerekir. Sosyal medyada kullanılabilecek çok sayıda içerik türü vardır. İletişim stratejisi oluşturma sürecinde işte bu içerik türlerinin kararını vermek ve en doğru olanlarını seçmek oldukça önemlidir.

1. Facebook Paylaşımları

Sosyal medyanın ilklerinden olarak kabul edilen Facebook, halen geniş bir kitleyi içinde barındırır. Her ne kadar Facebook’un ardından çok sayıda mecra hayata geçmiş olsa da sadık kitlesini koruyan Facebook’ta paylaşımlar yapmak şirketler için oldukça önemlidir.

2. Instagram Paylaşımları

Görselliği ön planda tutan sosyal medya platformlarının en popülerlerinden olan Instagram, şirketlerin hem kendini hem de ürünlerini ya da hizmetlerini en ideal biçimde sergileyebileceği mecralardan bir tanesidir. Bu nedenle şirketin müşterilerine sunduğu spesifik bir ürünü buluyor ve son tüketiciye ulaşmayı hedefliyorsa Instagram paylaşımlarını es geçmemesi gerekir.

3. X (Eski ismiyle Twitter) Paylaşımları

Ağırlıklı olarak metne dayalı bir sosyal medya mecrası olan X yani eski adıyla Twitter, şirketlerin müşterileriyle direkt olarak iletişim kurabilmesi için oldukça önemli bir mecradır. Bu nedenle şirketlerin hem X’te yaptıkları paylaşımların sürekliliğine hem de oradan müşterilerinin sorularına yanıt verme potansiyellerine özen göstermeleri önemlidir. 

4. YouTube İçerikleri

Bir video izleme platformu olan YouTube da internetin en eskilerinden. Uzun yıllardır çok sayıda kullanıcının video izlemek için kullandığı bu mecra, şirketler için de büyük fırsatlar barındırıyor. Şirketler hem YouTube’a yönelik içerik üretmeye hem de bu mecradaki farklı reklam alanlarını değerlendirmeye özen göstermelidir. 

5. LinkedIn Paylaşımları

İş dünyasının Facebook’u olarak da bilinen LinkedIn, profesyonelliğin ön planda olduğu ve iş yaşamına dair paylaşımların sıklıkla yer aldığı bir platformdur. Özellikle şirketlerin profesyonelliklerini ortaya koymak ya da sektör profesyonellerine ulaşmak gibi ihtiyaçları olduğu durumlarda LinkedIn paylaşımlarına da odaklanması gerekir.

6. Fotoğraflar

Sosyal medyada iyi fotoğraf daima ilgi görür. Bu nedenle şirketlerin kaliteli bir fotoğraf arşivinin bulunması ve kaliteli fotoğraf çekiminin sürekliliğinin olması çok önemlidir. Sosyal medyada varlık göstermeyi planlayan şirketlerin dikkat çekici fotoğraf üzerine yoğunlaşması gerekir.

7. Videolar

Video içerikler, son yıllarda yükselen trendini sürdürüyor. Artık insanlar sosyal medyada sadece bir şeyler okumuyor, aynı zamanda televizyona bir alternatif olan sosyal medyada bolca video da izliyorlar. Bu nedenle şirketlerin kaliteli video içerikler üretme konusuna da özellikle eğilmesi büyük önem taşıyor.

8. Sponsorlu İçerikler (Reklamlar)

Şirketlerin sosyal medyada en büyük faydayı sağlayacağı alanlardan bir tanesi sponsorlu içerikler. Her mecranın kendi standartlarına uygun reklam türleri bulunuyor. Şirketler bu reklam türleri arasından kendileri için en ideal olanını seçerek reklam verebilir ve satışlarını artırabilir. 

Sosyal medyada şirketlerin kullanabileceği çok sayıda araç bulunur. Ancak bu noktada hayati önem taşıyan detay ise; hangi içerik türünün şirket için en ideali olacağıdır. Çünkü şirkete faydası olmayan bir içerik türünde ısrarcı olmak uzun vadede boşa harcanmış zaman ve bütçe anlamına gelebilir.

Jobtogo’nun geniş freelancer havuzu içerisinde çok sayıda içerik yöneticisi ve sosyal medya uzmanı bulunur. B2B ve B2C şirketler Jobtogo’nun geniş freelancer portföyüne sahip platformu sayesinde serbest çalışan sektör uzmanlarıyla bir araya gelebilirler. Siz de bu platformu kullanarak şirketiniz için etkili bir sosyal medya içerik üretimi süreci kurgulayabilir ve profesyonel bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Sosyal medyada şirketinizin hedeflerini gerçekleştirebilecek, şirketinizi yeni müşterilerle buluşturabilecek ve satışlarınıza direkt olarak etki edebilecek sosyal medya içerik üretimi için alanında uzman çok sayıda freelancer ile pratik bir şekilde Jobtogo sayesinde iletişime geçebilirsiniz. Binlerce freelancer arasından şirketiniz için en ideal olan uzman kişiyi Jobtogo üzerinden kolayca bulabilir ve şirketinizi sosyal medyada daha görünür hale getirebilirsiniz.

Diğer Blog Yazıları

İşverenler için İpuçları

1 Mar 2024

İşverenler için İpuçları

1 Mar 2024

İşverenler için İpuçları

1 Mar 2024

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!

Bizimle İletişime Geçin!

Bilgilerinizle formu doldurun ve Jobtogo yetkilileri size ulaşarak sorularınızı yanıtlasın.

Freelancer

İşveren

© 2023 Jobtogo. All Rights Reserved.

Etbis Logo

Abone ol

Gelişmeleri kaçırma!

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma

Freelancer

İşveren

Faturalandırma